เข้าร่วมการสัมมนา NASVA Transport Safety Management ครั้งที่ 15

2020/10/20
สัมมนาการจัดการความปลอดภัยการขนส่งใหม่

ฉันเข้าร่วมใน "สัมมนาการจัดการความปลอดภัยการขนส่ง NASVA ครั้งที่ 15" ซึ่งจัดขึ้นที่ Tokyo International Forum ฉันรู้สึกท่วมท้นกับขนาดของอาคารและผู้คนจำนวนมาก ... เนื้อหาของการบรรยายให้ข้อมูลมาก เราต้องเริ่มคิดทบทวนมาตรการที่เป็นรูปธรรมของเป้าหมายด้านความปลอดภัยของ Amber Bus!

สิ่งนี้สะดวกสำหรับการเช่าเหมาลำรถบัสนอกเหนือจากรถโดยสารขนาดใหญ่และจังหวัดอิชิกาวะ

ราคารถบัสเช่าเหมาลำและการจองมีให้บริการทั่วประเทศ