Shirakawa-Go - ทาคายาม่า - คานาซาว่า

2020/03/06
รูปภาพโลโก้ข้อมูลใหม่

ข้อมูลจากลูกค้าต่างประเทศ มันเป็นรถมินิบัสคาราวานเพราะมันเล็ก

สิ่งนี้สะดวกสำหรับการเช่าเหมาลำรถบัสนอกเหนือจากรถโดยสารขนาดใหญ่และจังหวัดอิชิกาวะ

ราคารถบัสเช่าเหมาลำและการจองมีให้บริการทั่วประเทศ